BESPLATNO, BESPLATNO 

PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE

BESPLATNO, BESPLATNO 

PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE PRVO ČIŠĆENJE

Servis za čišćenje

Kontaktirajte nas i potražite da vam damo ponudu za naše usluge.

Nakon toga, naši zaposleni pregledaju Vaš prostor, saslušaju vaše želje i potrebe, te vam dostavljamo ponudu u skladu sa tim, ponudu koja odgovara vašim zahtjevima i potrebama za Vaš prostor. Ukoliko vam ponuda bude odgovarajuća i prihvatite je, potpisujemo ugovor o održavanju higijene vašeg prostora. Ugovorom se definišu svi detalji, kao što su: cijena, dinamika čišćenja i obim poslova. Račun za čišćenje prostora dobijate jednom mjesečno. Naši radnici evidentiraju svaki dolazak u listu za evidencije, a pored toga, redovno se vrši i kontrola kvaliteta čišćenja vašeg prostora. Profesionalni servis za čišćenje Banja Luka – Čišćenje MAX

Redovno čišćenje i održavanje

Redovno čišćenje se vrši svakodnevno ili periodično sve u dogovoru sa naručiocem čišćenja

Generalno čišćenje

Usluga generalnog čišćenja poslovnih prostora ovisno o potrebama klijenata te o prostoru može da uključuje...

Čišćenje namještaja

DUBINSKO ČISĆENJE NAMESTAJA profesionalnim mašinama i profesionalnim sredstvima za dubinsko...

Čišćenje staklenih površina

Za pranje stakla i staklenih površina koristimo isključivo profesionalna sredstva i alate. Peremo stakla na svim...

Reference