Redovno čišćenje i održavanje

Profesionalni servis za čišćenje Banja Luka i održavanje poslovnih prostora  SERVIS ZA ČIŠĆENJE MAX  iz Banja Luke Max-m nudi redovno čišćenje poslovnih prostora što podrazumjeva:

🔹Skidanje paučine
🔹Usisavanje i džogiranje svih podnih površina
🔹Pranje staklenih površina
🔹Pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova
🔹Brisanje prašine sa stolova, stolica, ormara, štokova, vrata, aparata na stolovima, itd, itd,
🔹Pražnjenje kanti za smeće i zamjena vrećica
🔹Zaljevanje cvjeća

Redovno  čišćenje se vrši svakodnevno ili periodično sve u dogovoru sa naručiocem čišćenja

  • MAXimalno čisto
  • Uredno
  • Higijenski
  • Pouzdano

Reference