Čišćenje Zgrada

Pružamo profesionalne usluge čišćenje zgrada. To podrazumijeva redovno čišćenje zgrada. Njega zgrada je stvar povjerenja – treba da znate tko Vam ulazi u zgradu. Također je važna   organizacija, ali i iskustvo – koje se hemijsko sredstvo koristi za koju površinu i sl. Više od 20 godina radimo ovaj posao i Vašu zgradu posmatramo kao da je naša.

Opis usluga  Svaka stambena zgrada ima svoje specifičnosti, što zahtjeva poseban pristup pri pravljenju liste usluga. Listu usluga i intenzitet radova planiramo u dogovoru s Vama

Opis usluga koje se pružaju jednom nedjeljno

 • Metenje stepeništa
 • Brisanje/pranje stepeništa ravnim mopom
 • Metenje hodnika
 • Brisanje/pranje hodnika ravnim mopom
 • Odstranjivanje reklamnog materijala
 • Brisanje ulaznih vrata oko brave i kvake
 • Brisanje poda, vrata i zidova lifta
 • Skidanje paučine
 • Brisanje staklenih površina na ulaznim vratima (tragovi od prstiju)
 • Metenje ispred ulaza u zgradu
 • Metenje betonirane staze odnosno pojasa oko zgrade
 • Brisanje rukohvata na stepeništu
 • Kontrola i zamjena sijalica po potrebi
 • Svako vidljivo oštećenje prijavljuje se (usmeno i pismeno) skupštini stanara