– Čišćenje poslije krečenja stubišta

– Čišćenje tavanskih prostorija

– Čišćenje garažnog prostora

– Čišćenje podrumskih prostorija

– Pranje staklenih površina sa dizalicom

Odobravamo popust za zgrade koje redovno održavamo

                 Ne čistimo stanove!