REDOVNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pod redovnim čišćenjem i održavanjem podrazumjevamo :

POSTUPAK ČIŠĆENJA

Uslovi čišćenja

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Oko stambenih zgrada

DOGOVOR

Način našeg poslovanja

Naša usluga čišćenja stubišta u potpunosti se prilagođava željama i potrebama Vas kao naručioca. Uobičajeno se usluga čišćenja dogovara uz dinamiku čišćenja jedanput nedeljno, odnosno četiri puta mjesečno. No, servis za čišćenje MAX je potpuno prilagodljiv Vašim potrebama pa tako možemo dogovoriti čišćenje stubišta češće od jedanput nedeljno ili rjeđe zavisi od dogovora. Po pravilu se to dogovara optimanlo 1x nedeljno čišćenje. U cijenu čišćenja stubišta je uračunat sav potreban materijal, prijevoz do vašeg objekta, potrebna sredstva za čišćenje. Kada potpišemo Ugovor sve ostalo je naša briga.