Čišćenje stubišta

Servisni centar Max

Naša usluga čišćenja stubišta u potpunosti se prilagođava željama i potrebama Vas kao naručioca.

Uobičajeno se usluga čišćenja dogovara uz dinamiku čišćenja jedanput nedeljno, odnosno četiri puta mjesečno.

No, servisni centar MAX je potpuno prilagodljiv Vašim potrebama pa tako možemo dogovoriti čišćenje stubišta češće od jedanput nedeljno ili rjeđe zavisi od dogovora.

Po pravilu se to dogovara optimanlo 1x nedeljno čišćenje. U cijenu čišćenja stubišta je uračunat sav potreban materijal, prijevoz do vašeg objekta, potrebna sredstva za čišćenje. Kada potpišemo Ugovor sve ostalo je naša briga.

Zakažite termin za čiščenje pod vidokim pritiskom, ili neku drugu uslugu iz naše domene.

Telefon

Galerija